,

CÁCH SỬ DỤNG BÌNH ẮC QUY ACID ( Using battery acid )

- Đổ dung dịch acid sunfuric đúng mức quy định (tới mức UPPER LEVEL). 
- Tỷ trọng điện dịch ở 20ºC:

Cho bình ô tô: 1.250 - 1.270.

Cho bình xe gắn máy: 1.270 ~ 1.290.

ắc qyt gs 1ắc quy gs 4

- Sau khi đổ dung dịch xong, để bình đứng yên 15 phút và châm thêm acid nếu mức Acid rút xuống.

ắc quy gs 3

- Sạc bình với cường độ dòng điện bằng 1/10 dung lượng bình

Thời gian sạc bình mới khoảng 30 phút là đủ.

ắc quy gs

Trong quá trình sử dụng, kiểm tra mức điện dịch và châm thêm nước cất để giữ mức điện dịch thích hợp (UPPER LEVEL).

ắc quy gs 2

 

* Cảnh báo:

Chỉ thêm nước cất, tuyệt đối không châm thêm acid.

Không được sử dụng bình ắc qui có mức điện dịch thấp hơn LOWER LEVEL, bởi vì nó có thể gây ra cháy nổ.

Không được châm quá mức UPPER LEVEL, dung dịch có thể tràn ra ngoài và gây hư hỏng hoặc gây cháy

Bài viết liên quan